I Niedziela Wielkiego Postu

Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. W kościele odprawiamy nabożeństwa pasyjne – Drogi krzyżowe (piątek godz. 16.00 i 17.00, niedziela godz.6.30) i Gorzkie żale (niedziela godz. 15.00). Wielki Post to również czas rekolekcji. Wszystko to ma służyć nawróceniu i odnalezieniu naszej drogi do Boga.

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy celowo organizowane w tym czasie imprezy rozrywkowe, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Msze św. w tygodniu codziennie o godz. 7.00 i 17.00.

W czwartek, 22 lutego, przypada święto Katedry świętego Piotra Apostoła. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego.

Przyszła niedziela, 2 w Wielkim Poście jest niedzielą łączności z misjonarzami. Oprócz modlitwy postarajmy się wesprzeć ich pracę ofiarą złożoną do puszek.

Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały kościół w ubiegłym tygodniu.
Do utrzymania porządku w kościele w bieżącym tygodniu proszę rodziny zamieszkujące Glinik Średni; Koś, Szczecin, Roś, Szopa, Mastyj.

Z tyłu kościoła i na bocznych ołtarzach znajdują się Skarbonki Wielkopostne. Jest to akcja Caritas. Zebrane ofiary służą na wakacyjny wypoczynek dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin. Skarbonki oddamy jako dary ofiarne w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Scroll to Top