Historia parafii

Frysztak leży przy trakcie węgierskim. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 21.03.1277 r. Bolesław Wstydliwy ofiarował wtedy Frysztak Cystersom z Koprzywnicy. Według tradycji Frysztak istniał już w VII wieku. W XIII w. osada na prawie magdeburskim została zaludniona przybyszami z Niemiec. Parafia pw. Narodzenia NMP powstała prawdopodobnie pod koniec XIII w. (około 1277 r.). Pierwszy proboszcz frysztacki Jerzy jest wymieniony w 1375 r. Wymieniani są także inni proboszczowie: Stanisław z Jasła (1525 r.) Marcin Frysztacki (1530 r.), Jan Frysztacki (1574 r.), Jan Ciepielowski (1590 r.), Wojciech Kułowicz (1609 r.) Jan Bukowski (1620 r.), Aleksander Rojowski, Hieronim Malawski, Marcin Lubziński (1650 r.). W parafii żywy jest od 1650 r. kult Chrystusa Ukrzyżowanego. Ks. Wojciech Kneblowski wybudował kapliczkę, a Ks. Andrzej z Pasławic Ankwicz w 1753 r. ufundował główny ołtarz do którego przeniesiono Wizerunek Pana Jezusa w dniu 03.05.1755 r. przy udziale bpa Andrzeja Załuskiego, biskupa krakowskiego. Kościół parafialny, modrzewiowy z 1442 r. rozebrano w 1924 r. i rozpoczęto budowę obecnego kościoła za ks. Wojciecha Blajera. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Stanisław Kwieciński 23.10.1927 r. W dniu 30.04.1938 r. konsekrował kościół bp Wojciech Tomaka, sufragan przemyski. W parafii istniały liczne cechy rzemieślnicze, (szewski, tkacki, krawiecki). Istniała szkoła parafialna oraz szpital. Z parafii pochodził ks. Feliks Dymnicki, (katecheta bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, budowniczy i fundator bursy dla młodzieży), bp Michał Sierakowski – sufragan przemyski, ks. infułat Teofil Kurowski, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Krakowie. W czasie wojny od lipca 1944 do stycznia 1945 r. we Frysztaku stał front. Prawie całe miasto zostało doszczętnie zniszczone, ocalał kościół co mieszkańcy uważają za szczególną łaskę Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Z parafii Frysztackiej powstały nowe parafie: w 1956 Pstrągówka i w 1985 Stępina. W latach 1970 -2005 proboszczem Parafii był ks. Prałat Stanisław Tomaszek. Od sierpnia 2005 roku proboszczem jest ks. Bogusław Bogaczewicz. Po roku 2005 przeprowadzono remonty w kościele i budynku plebanii. W kościele założono ogrzewanie i klimatyzację, prezbiterium otrzymało nowy wystrój wraz z nowym ołtarzem soborowym konsekrowanym w roku 2008 przez Biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego, nawy – granitowe posadzki oraz wyposażono kościół po raz pierwszy od wybudowania w ławki. Wyremontowano witraże osadzając je w nowych oknach. Wyremontowano organy. Odnowiono wszystkie zabytki ruchome (ołtarz główny, 2 ołtarze boczne, ambonę, chrzcielnicę, odszukano i odnowiono stacje drogi krzyżowej z starego kościoła, feretrony, figury i obrazy). Na zewnątrz odprowadzono wody opadowe, wybudowano, nową drogę procesyjną, zmieniono dach, ocieplono strych, wyremontowano wieżę dając nowe poszycie kopule. Trwają prace przy wieży i elewacji kościoła (2016).

Prace wykonane w latach 2005-2010

Rok 2005
Wykonanie nawiewnego ogrzewania kościoła, doprowadzenie wody do kościoła i odprowadzenie kanalizacji, zorganizowanie kącika czystości (bojler z ciepłą wodą, brodzik 90×90, umywalka), doprowadzenie gazu pod chór kościoła i zmiana skrzynki i istniejącej instalacji gazowej, wycinka zbędnej ilości drzew na cmentarzu i przy kościele.
Remont mieszkania w strychu plebanii i przystosowanie go do zamieszkania oraz wyposażenie, rozbiórka budynków gospodarczych i starej wikarówki (3 obiekty) z przeznaczeniem na parking, wybudowanie wiaty na deski i materiały budowlane (10x5m). Remont salki katechetycznej i jej powiększenie.
Rok 2006
Wymiana drzwi wahadłowych w kościele, remont zakrystii i pomieszczeń pod i na chórze z wymianą okien i wbudowaniem szaf, ocieplenie strychu kościoła i wykonanie nawiewu zimnego powietrza oraz wentylacji mechanicznej kościoła, dalsza wycinka zbędnych drzew na cmentarzu i w obejściu plebanii, wykonanie chodnika z plebanii do kościoła, zmiana ogrzewania punktu katechetycznego
Rok 2007
Wybudowano parking z kostki wibroprasowanej na 80 samochodów. Zakup 14 kubików desek dębowych, zakup nagłośnienia bezprzewodowego (2kpl.). Zgromadzono materiały (kostka granitowa, podsypka, kliniec) pod budowę drogi procesyjnej wokół kościoła., rozpoczęto remont i konserwację ołtarza głównego
Przebudowa i remont kapitalny pierwszego pietra plebanii, wymiana pionów kanalizacyjnych oraz ogrzewania wody ciepłej w cyrkulacji (likwidacja pojedynczych punktów gazowych na rzecz jednego kotła), Zgromadzenie dokumentacji na budowę ganków i tarasu w budynku plebanii . Wybudowanie chodnika z plebanii do kościoła.
Rok 2008
Zakończona konserwację ołtarz Głównego. Zbudowano drogę procesyjnej wokół kościoła oraz plac przed kościołem z kostki granitowej, odprowadzono wody opadowe i gruntowe.
Przebudowano prezbiterium, nowy granitowy ołtarz soborowy, ambonka, posadzka, marmoryzacja ścian.
Przebudowa i remont kapitalny parteru budynku (jadalnia, kuchnia, kancelaria, poczekalnia, wraz z sanitariatami), dobudowa tarasu wraz z, budowa wejścia krytego do punktu katechetycznego i kancelarii
Rok 2009
Konserwacja ołtarza bocznego NMP Niepokalanej oraz ambony. Gromadzenie materiału — drzewa na dach kościoła pod dachówkę, ścinka.
Zmiana posadzki w nawie głównej i nawach bocznych kościoła – granit, marmoryzacja ścian przedsionka kościoła.
Remont kapitalny piwnic plebanii, mieszkania na strychu i punktu katechetycznego
Przebudową dachu nad tarasem.
Rok 2010
Remont i konserwacja piaskowych filarów kościoła oraz filarów pod chórem i balustrady chóru.
Konserwacja ołtarza bocznego Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dokończenie prac przy modernizacji nagłośnienia kościoła. Wykonanie barierek na balkonach części frontowej budynku plebani oraz modernizacja poddasza w części mieszkalnej.

Prace wykonane w latach 2010-2015

Rok 2011
Zmiana poszycia dachowego na kościele (wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, deskowanie połaci dachowych, konserwacja, położenie nowej dachówki, wymiana okien w kościele wraz z renowacją i modernizacją witraży. Remont i konserwacja 2 feretronów z XVIII w. i 11 ławek. Budowa chodnika wzdłuż budynku plebanii i przed bramą kościoła. Zakończenie remontu w budynku parafialnego pomieszczenia przed garażami, klatka schodowa, ganek, wymiana okładzin drzwi.Remont kominów, docieplenie budynku wraz z malowaniem i przyklejeniem dekorów, wymiana rur spustowych.
Rok 2012
Remont i konserwacja 4 konfesjonałów. Zakończenie remontu budynku parafialnego – adaptacja poddasza na klasztor Sióstr Sercanek. Docieplenie Budynku Parafialnego.
Rok 2013
Całkowita konserwacja chrzcielnicy, oraz 11 ławek i uzupełnienie brakujących 22 ławek w takim samym stylu. Monitoring Domu Parafialnego a zwłaszcza plebani wraz z wideo domofonami. Kompleksowy remont organów z możliwością podłączenia jednego głosu 60 000. Marmuryzacja trzech portali oraz konserwacja i remont drzwi bocznych – podwójnych i przedsionku od strony zachodniej kościoła.
Rok 2014
Wycinka wszystkich drzew na cmentarzu parafialnym. Prace remontowo–konserwatorskie przy trzech komodach. Remont zachowawczy wieży kościelnej. Docieplenie strychu plebanii.
Rok 2015

Kościół. Remont zachowawczy wieży kościoła, remont i konserwacja odnalezionych stacji Drogi Krzyżowej, przykrycie mozaikowej drogi krzyżowej płytami re-gips, podświetlenie i powieszenie stacji Drogi Krzyżowej.

Cmentarz. Wykonano na podbudowie z tłucznia i klińca 1 108,2 m2; dróg i alejek oraz wykonano chromoniklowe barierki, zasadzono w granicach ogrodzenia cmentarza tuje. Zakup sąsiadującej z cmentarzem działki na pochówek.

Dom Pogrzebowy. Prace w przyziemiu; izolacja fundamentów oraz odpływy wody ściekowej i deszczowej; prace przy poddaszu i strychu; wylanie wieńca oraz wzmocnienia podłużne i poprzeczne z teowników stalowych i płaskowników, podniesieniu sufitów i wykonanie izolacji cieplnej.

Rok 2016

Na cmentarzu wykonano na podbudowie z tłucznia i klińca i 1531 m2 .   Wykonano drenaż oraz przyłącza kanalizacji deszczowej, wykarczowano zarośla i wstępnie przygotowano pod niwelację nową część cmentarza, przygotowano rury osłonowe pod oświetlenia ( 6 masztów z oświetleniem planowo wykonanych będzie 8 szt.). Inwentaryzacja cmentarza przez firmę Mogiły.pl. z Iwierzyc oraz możliwość podglądu dowolnego grobu.

Remont zachowawczy fasady kościoła; Skuwanie, gruntowanie tynków, nakładanie ręczne tynku lekkiego, szpachlowanie tynkami mineralnymi, podwójnie zbrojonymi włóknami, malowanie, czyszczenie strumieniowo ciśnieniowe, powierzchni skośnych, pionowych i cylindrycznych konstrukcji z kamienia, spoinowanie murów z wykuwaniem spoin, konserwacja figur, zmiana dachu nad wejściem do kościoła. Tapicerka na wszystkie ławki w kościele parafialnym 84 m2. Usprawnienie  monitoringu w kościele

Przystosowanie budynku starej plebani na dom pogrzebowy. Izolacja fundamentów na zewnątrz + odprowadzenie wód opadowych. Wymiana stropu poddasza i nowy wieniec pod dachem, izolacja.

Remont mieszkania na plebani po ks. Stanisławie. Przebudowa ścian, szafa wnękowa, mały aneks kuchenny, panele podłogowe. Usprawnienie  monitoringu na plebanii oraz w Domu Parafialnym. Wymiana kabli, części kamer, nagrywarek.

Rok 2017

Kościół; Dokończenie prac przy wieży oraz prace na ścianie zachodniej kościoła.

Dom pogrzebowy; Prace budowlane w budynku Domu Pogrzebowego; przebudowa ścian wewnętrznych, demontaż okien i drzwi, podkuwania, murowanie nowych ścian, podmurowywanie otworów okiennych; wylanie zbrojonej płyty betonowej na parterze i w piwnicach. Wymiana stolarki. Tynkowanie ścian wewnętrznych poziom parteru i części piwnic. Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną

Na cmentarzu ułożono kolejne 600 m2 kostki na nowych alejkach oraz założono oświetlenie.

Przebudowa fragmentu parkingu (parking górny) między Domem Parafialnym a Biblioteką,  wykonanie drogi łączącej parking górny z dolnym między kościołem a Domem Pogrzebowym, prace utwardzające teren na parkingu dolnym.

Czyszczenie działki na Gliniku Dolnym pod fotowoltanikę.

Rok 2018

Kościół. Wykonano prace remontowo-konserwatorskie elewacji  ściany południowej oraz zostało założone i uruchomione oświetlenie zewnętrzne.

Dom Pogrzebowy. Wytynkowano wewnątrz całość budynku, funkcjonuje już ogrzewanie podłogowe, wykonano wylewkę. Przywieziono windę. Położono płytki na podłogę i płyty sufitowe z oświetleniem oraz zamontowano klimatyzację i kurtynę cieplną w sali modlitw. Ułożono płytki na ścianach i podłodze w chłodni, i pomieszczeniu technicznym. Wylano nowe schody wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Parking między kościołem a Domem Pogrzebowym; wyłapano i odprowadzono wodę, wypoziomowano teren z właściwymi spadkami, położono krawężniki na obrzeżach parkingu oraz wyznaczono miejsca parkingowe, przebudowano wjazd na parking, w ramach zabezpieczenia murów kościoła wybudowano mur z kamieni (gabiony) wzdłuż istniejących murów kościoła. Przebudowano schody na środku parkingu i wybudowano przy wjeździe na parking, zagospodarowano teren między murem kościelnym a gabionami, wykonano nasadzenia.

Cmentarz. Założono monitoring, wykonano podbudowę na alejkach w dolnej części cmentarza.

Rok 2019

Kościół. Remont elewacji ściany wschodniej. Zostało założone i uruchomione oświetlenie ledowe w prezbiterium i przy ołtarzach bocznych.  Założono nowy głos do organów- trąbkę tzw. ósemkę. Odnowiono drzwi zewnętrze w zakrystiach.

Dom Pogrzebowy. Ocieplono sufit w drugiej połowę domu;( pomieszczenia sanitarne i pozostałe pomieszczenia poza salą modlitw), założono oświetlenie w górnej części, uruchomiono całkowicie pomieszczenie chłodni i windy, oraz Salę modlitw, namalowano 8 z 9 witraży. Wyremontowano dach; deskowanie, przełożenie dachówki wraz z czyszczeniem, odnowiono fasadę wraz z elementami architektonicznymi, wykonano nowe schody z piaskowca wraz z barierkami, otynkowano budynek, (dokończono wewnątrz i na zewnątrz), wykonano część zasadniczą prac remontowo – konserwatorskich przy werandzie, założono nagłośnienie i monitoring.                                                                  

Cmentarz. Wykonano alejki 245 m2 i drogi w dolnej części cmentarza, wkopano kabel i założono kolejne 4 lampy oświetleniowe. Przywrócono do pierwotnego stanu część powierzchni nieopłaconych miejsc pochówku.

Parking między kościołem a Domem pogrzebowym. Przed budynkiem, na parkingu położono część kostki oraz dokończono odwodnienie. Wykonano skarpę z kamienia technicznego oraz nasadzono krzewy.

Prace ziemne. Poniżej parkingu górnego, Domu Pogrzebowego i drogi łączącej parkingi.

jakie prace należy wykonać w najbliższym czasie przy kościele lub jego otoczeniu

Przy kościele stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przy Domu Pogrzebowym położenie kostki na parkingu i dokończenie prac wewnątrz i na zewnątrz.

Przed budynkiem Plebani, zmiana otoczenia

Scroll to Top