Cmentarz Parafialny

http://www.mogily.pl/frysztak/plan-cmentarza

 

Od maja 2017 roku Parafia Narodzenia NMP w Frysztaku, jako administrator cmentarza przy ul. Ks. Wojciecha Blajera ma możliwość wprowadzania zmian w zarządzaniu grobami w programie mogiły.pl/Frysztak.                                                     Możliwość wejścia na stronę cmentarza parafialnego również z internetowej strony parafialnej.                                                                                             W związku z tym wszelkie prace przy grobach należy zgłaszać u administratora, aby mógł nanosić w programie odpowiednie zmiany o ile uzyska się odpowiednie pozwolenie.                         Każdy opiekun grobu może przysłać do administratora nowe zdjęcia grobu, lub tekst po wejściu na Id grobu (czyli numer), który się nie zmienia – z ikony, która jest w dolnym lewym rogu.

Wpłaty za miejsce pochówku(grobu), na okres 25 lat w kwocie 400 zł., ewentualne zmiany można dokonywać w tym tygodniu codziennie od godz. 9.00 do 14.00 w kancelarii parafialnej.

Opłaty można dokonywać również przez bank na konto parafii z podaniem kwatery i numeru grobu oraz danymi opiekuna grobu (dysponenta).

Parafia Narodzenia NMP

ul. Ks. Wojciecha Blajera 6

38-130 Frysztak

Nr konta 79 9168 1027 5508 0350 2000 0001