Niedziela 24 zwykła

Msze św. w tym tygodniuw o 7:00 i 18:00.

Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na działalność Katolickiego Radia VIA.

Jutro 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży – zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W sobotę 23 września na godz. 16.00 Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Dolnym serdecznie zaprasza na Mszę św. w intencji miejscowych strażaków oraz poświęcenie nowego średniego samochodu gaśniczego.

Dziękujemy wszystkim sprzątającym kościół w ubiegłym tygodniu.
Do utrzymania porządku w kościele w bieżącym tygodniu proszę rodziny zamieszkujące Glinik Dolny od numeru domu 257- 262 czyli rodziny: Skowron, Cebula, Stadnicki, Chmura, Henzel, Urban

W tym tygodniu patronują nam:
20 IX – Święci Męczennicy wietnamscy Andrzej, Paweł i Towarzysze.
21.09. Święty Mateusz Apostoł. Zredagowana przez świętego Mateusza Ewangelia jest najdoskonalszym zapisem wydarzeń z życia Pana Jezusa.
23 IX – Św. ojciec Pio (1887-1968), kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii; za życia i nadal po śmierci przyciąga do siebie wielkie rzesze; przypisujemy mu wiele cudów i nawróceń.

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy wraz ze Starostą Jasielskim zaprasza na koncert Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów pn. „W hołdzie prymasowi Tysiąclecia” w ramach wydarzenia kulturalnego pn. „Wspomnienie pobytu kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie powiatu jasielskiego”. Koncert odbędzie się w dniu 23.09.2023r. o godz. 19.00 na placu Sanktuarium o. Saletynów w Dębowcu.
Wstęp bezpłatny !

Pan Ryszard, Sołtys Frysztaka zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości, na Zebranie Wiejskie do Sali Urzędu Gminy w dniu dzisiejszym na godz. 15.00. Podobnie pani Sołtys Mariola zaprasza mieszkańców Twierdzy do Budynku Wiejskiego przy rondzie na godz. 14.00, a Sołtys Pułanek pan Andrzej do Domu Ludowego o godz. 16.00

Scroll to Top