Niedziela 3 Wielkanocna

Msze św. w tygodniu codziennie o godz. 7.00 i 18.00

Dzieło Biblijne im św. Jana Pawła II inicjuje XV Tydzień Biblijny (23-29 kwietnia) połączony z Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury wybrano teksty Ewangelii wg św. Jana (J 17,14-26; 20,19-23; 15,1-5). Myśl przewodnia: Czy chcecie gardzić Kościołem Boga? (1 Kor 11,22) Jutro 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiaj – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Przykładnie i wiernie trwajmy przy krzyżu Chrystusowym i Ewangelii. We wtorek 25 kwietnia wspominamy św. Marka ewangelisty. Wszystkim którzy obchodzą dzień patrona składamy życzenia pamiętając o modlitwie.

W sobotę 29 kwietnia święto św. Katarzyny Sieneńskiej (29.04). Tak dalece wyróżniała się ona czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła, a Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały kościół w ubiegłym tygodniu.
Za złożoną ofiarę. Do utrzymania porządku w kościele w bieżącym tygodniu proszę rodziny zamieszkujące Glinik Dolny od nru. 115 do 122; Gałuszka, Grotkowska, Przybylska, Pękosz, Garnczarska. Dzisiaj w sołectwach naszej Gminy odbędą się zebrania wiejskie, na które zapraszają panie i panowie sołtysi wszystkich mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Glinik Dolny godz. 17.00 Budynek wiejski,

Widacz godz. 15.00, Budynek wiejski

Twierdza godz.16.00 Budynek wiejski; koło ronda, 30.04

Frysztak 17.00 Sala w Urzędzie Gminy,

Pułanki 16.00, Dom wiejski.

Glinik Średni, 15.00 Dom wiejski.

Scroll to Top