Niedziela 6 zwykła

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Będziemy ją mieli, jeśli ugruntujemy naszą przyjaźni z Panem Bogiem.

Msze św. codziennie o godz. 7:00 i 17:00.

We wtorek, 14 lutego, przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym wspomnienie do rangi święta. Jest to dzień Modlitwy za Narody Słowiańskie.

Tego samego dnia tradycja wspomina świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Od jakiegoś czasu przyjęło się u nas czcić św. Walentego jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

Dziękujemy wszystkim sprzątającym kościół w ubiegłym tygodniu, za złożoną ofiarę. Do utrzymania porządku w kościele w bieżącym tygodniu proszę rodziny zamieszkujące Twierdzę nr domu 235 do 248a czyli rodziny; Rutka, Bielamowicz, Dobrowolska, Kalisz, Kania

Odpowiadając na apel Caritas Polska i caritas naszej diecezji oraz na potrzeby udręczonej wielkim trzęsieniem ziemi Turcji i Syrii organizujemy dziś zbiórkę do puszek. Niech ten dar serca będzie odruchem naszej wiary i chrześcijańskiej miłości.

Zawiadomienie Usługowy zakład kominiarski informuje że w dniach od 13 lutego 2023 będzie przeprowadzona akcja sprawdzania i czyszczenia przewodów kominowych. odpowiednie ogłoszenie także na tablicy.