Opłatek dla samotnych

7 stycznia 2018 roku w niedzielę o godz. 14:00 w jadalni na plebanii został zorganizowany opłatek dla samotnych. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i odczytaniem ewangelii o Bożym Narodzeniu. Uczestnicy połamali się opłatkiem i zasiedli do posiłku. Podczas wieczerzy młodzież z Gimnazjum Publicznego we Frysztaku zaprezentowała program słowno-muzyczny.