Rozdanie Krzyży Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2017

Uczniowie przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w środę 22.03 br. zgromadzili się na Mszy Świętej podczas której zostały im wręczone Modlitewniki oraz Krzyże. Ks. Grzegorz – Katecheta w Homilii podkreślił rolę modlitwy w życiu młodego człowieka która pomaga w dźwiganiu swoich codziennych Krzyży.