Pierwsza Rocznica Śmierci Ks. Prałata Stanisława Tomaszka

We czwartek 9 marca obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci Ks. Prałata Stanisława Tomaszka. W intencji śp. Ks.Tomaszka została odprawiona msza święta, której przewodniczył długoletni kolega Ks. Emil Midura on również wygłosił Homilię w której przypomniał troskę wiernych o swoich przełożonych, podkreślając również długoletnią pracę i posługę śp. Ks. Tomaszka we Frysztaku. Od 9 marca codziennie aż do 13 marca były odprawiane Msze Święta w intencji śp. Ks. Tomaszka. 13 marca zgromadził się we frysztackiej świątyni cały dekanat aby o godzinie 17:00 sprawować Mszę Świętą której przewodniczył Ks. Proboszcz Bogusław Bogaczewicz zaś Homilię wygłosił Ks. Stanisław Wolak emerytowany Proboszcz z Ustrobnej.