Opłatek dla seniorów 2017

8 stycznia 2017 roku w niedzielę o godz. 14:00 w jadalni na plebanii został zorganizowany opłatek dla seniorów z parafii. Koordynatorami tego wydarzenia było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka i Caritas parafialna. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i odczytaniem Ewangelii o Bożym Narodzeniu. Uczestnicy połamali się opłatkiem i zasiedli do posiłku. Podczas wieczerzy młodzież z Gimnazjum Publicznego we Frysztaku zaprezentowała program słowno-muzyczny.