Pielgrzymka do Dębowca

W niedziele 21 września w Dębowcu odbył sie odpust MB Saletyńskiej. W przeddzień odpustu w sobotę 20 września część parafian wyruszyła wraz z ks. Grzegorzem  i Diakonem Piotrem na  pieszą pielgrzymkę do Dębowca z noclegiem w Niegłowicach.   Powrót miał miejsce w niedzielę o godz. 15.00.