Wojewódzka inauguracja roku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku w bieżącym roku szkolnym – z inicjatywy Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pana Jacka Wojtasa – został wyróżniony tytułem gospodarza Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015. Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP we Frysztaku, którą koncelebrowali: Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – Jan Wątroba, Proboszcz Parafii Frysztak – ks. Bogusław Bogaczewicz oraz ks. dr. Jan Wolak.

Ks. Biskup w homilii zwrócił uwagę na to, że mądrość od Boga, którą dziś wypraszamy znaczy więcej niż wiedza. Bóg jest źródłem dobra i nas ubogaca. Obdarowując rozliczy nas z wszystkich darów i wyda sprawiedliwy werdykt. Bóg jest szczególnie dawcą darów duchowych. Z pośród nich na uwagę zasługuje szczególnie dar czas: dziesięciu miesięcy. Można ten czas wykorzystać na trzy sposoby: 1) nic nie robić, 2) czynić zło, 3) twórczo wykorzystywać czas na czynienie dobra. Właściwą formą jest trzecia możliwość. Ks. Biskup wezwał wszystkich, aby wziąć odpowiedzialność za cudzy czas. Wychowawcom, nauczycielom i katechetom przypomniał, że w pracy należy być punktualnym, dobrze przygotowywać się do zajęć i umiejętnie organizować innym czas.

Uczestnicy uroczystości na czele z pocztami sztandarowymi placówek oświatowych powiatu strzyżowskiego, przy akompaniamencie orkiestry strażackiej, udali się do Ośrodka, gdzie Starosta Powiatu Strzyżowskiego Pan Robert Godek przybliżył zgromadzonym informacje o głównych działaniach oraz inwestycjach na rzecz oświaty prowadzone przez władze samorządowe, w tym rozbudowę SOSW we Frysztaku o pawilon dydaktyczno – rewalidacyjny. Budowa tego nowoczesnego obiektu o wartości prawie 4,5 mln złotych możliwa była dzięki dofinansowaniu ponad połowy środków z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wykorzystującego środki Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

Aktem symbolicznego przecięcia wstęgi przez przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, generalnego wykonawcy oraz Dyrektor Ośrodka Panią Agatę Wyciślak i delegatów wychowanków oddano nowy obiekt do użytku.

         Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Marszałek Województwa  Podkarpackiego Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas i Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. W wypowiedziach prelegentów jednogłośnie pojawiły się podziękowania dla Podkarpackiego Kuratora Oświaty za wybór placówki kształcenia specjalnego na gospodarza obchodów Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego, będącego wyrazem szczególnej uwagi na potrzeby w zakresie działań na rzecz przystosowania niepełnosprawnych wychowanków do życia społecznego. Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 ogłosili szkolnym dzwonkiem Pan Jacek Wojtas i Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

W tej wyjątkowej chwili dla naszej placówki wyróżniono nagrodami nauczycieli o szczególnych osiągnięciach w pracy pedagogicznej. Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymali: Dyrektor SOSW we Frysztaku Pani Agata Wyciślak i psycholog Pani Lidia Myćka. Nagrody Rady Powiatu wręczono: Wicedyrektor SOSW we Frysztaku Pani Marii Pająk i Panu Pawłowi Armacie. Nagrodami Dyrektora Ośrodka uhonorowani zostali: Wicedyrektor Ośrodka Pani Teresa Guzy i Pan Paweł Balicki.

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła główne kierunki pracy dydaktycznej oraz rewalidacyjnej Ośrodka oraz serdecznie podziękowała wszystkim zaproszonym gościom i rodzicom za liczne przybycie i udział w uroczystościach. Skierowała ciepłe słowa do grona pedagogicznego pełne życzeń wielu sukcesów w ich codziennej pracy, a wychowankom
z kolei życzyła dalszych postępów w nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań.

Radosna, pełna ekspresji inscenizacja w wykonaniu zespołu teatralnego placówki prowadzonego przez Panią Elżbietę Szymkowicz i Panią Marzenę Czarnik pod tajemniczym tytułem „Humba Bumba Bang” była końcowym elementem uroczystości.

Dyrekcja Ośrodka, grono pedagogiczne oraz wychowankowie z całego serca dziękują wszystkim przybyłym gościom za obecność. Dziękują za wszystkie serdeczne słowa skierowane ich adresem, za moc życzeń, które otrzymali oraz za prezenty przekazane na rzecz wychowanków.

Bożena Miazga