Wizytacja Biskupa

Raz na pięć lat odbywa się wizytacja księdza Biskupa. Jej celem jest umocnienie wiary parafian i zapoznanie się biskupa z życiem i funkcjonowaniem parafii. U nas we Frysztaku taka wizytacja odbyła się w dniach 08-09 marca. Naszym gościem był biskup Ordynariusz Diecezji rzeszowskiej Jan Wątroba. W niedzielę przed południem uczestniczył on w mszach świętych, na początku których był witany przez reprezentantów parafii. Po nabożeństwach spotykał się z poszczególnymi grupami działającymi w naszej parafii. O godzinie 16:00 udzielił sakramentu bierzmowania 68 kandydatom. W poniedziałek odwiedzał społeczności szkolne. O godzinie 15:00 odprawił msze świętą w DPSie, potem udał się na modlitwę na cmentarz. O godzinie 17:00 ks. Biskup odprawił msze świętą na zakończenie wizytacji.