Triduum Paschalne – 17-19.04.2014

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Mszę Wieczerzy Pańskiej koncelebrowali wszyscy kapłani pod przewodnictwem ks. proboszcza Bogusława. W dniu ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa przedstawiciele parafian złożyli księżom życzenia i wręczyli kwiaty, a także bukiety modlitw  – tzw. Margaretki
Apostolstwo modlitwy w intencji kapłanów Płomienne kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Piotr. Przed odprowadzeniem Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, ks. proboszcz poświęcił "chleby miłosierdzia" (ponad 500 szt.), które po zakończonym nabożeństwie rozprowadzała młodzież z Caritas Szkolnej działającej przy Gimnazjum Publicznym we Frysztaku. Rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy.

Wielki Piątek

Od wczesnych godzin porannych czuwaliśmy przy Panu Jezusie w Ciemnicy. O 16:00 wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową (od GOK-u do kościoła) prowadzoną przez ks. proboszcza Bogusława. Po niej asysta wraz z kapłanami rozpoczęła Liturgię Męki Pańskiej. Mękę Pańską odczytali z podziałem na role kapłani, a ks. Marek wygłosił okolicznościowe kazanie. Po specjalnie odśpiewanej modlitwie powszechnej główny celebrans uroczyście odsłonił Krzyż do adoracji. Pod koniec nabożeństwa Najświętszy Sakrament w monstrancji został przeniesiony do Grobu Pańskiego, na modlitwie trwaliśmy do późnych godzin wieczornych.

Wielka Sobota

Wielka sobota to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Pana Jezusa, w ciszy adoracji przy Grobie Pańskim. Tradycyjnie zgodnie ze zwyczajem Kościoła święciliśmy pokarmy na stół wielkanocny. Ks. Piotr w kościele a ks. Marek w Gliniku Średnim, Kobylu, Widaczu i Gliniku Dolnym oraz w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gliniku Dolnym. O 19:00 rozpoczęliśmy Wigilię Paschalną pod przewodnictwem ks. proboszcza, który również wygłosił kazanie. W czasie liturgii przyjęliśmy do wspólnoty parafialnej trójkę dzieci,
które przyjęły chrzest. Uroczyste błogosławieństwo i gromkie Alleluja w wykonaniu ks. proboszcza posłało nas by nieść radość Zmartwychwstania do naszych domów.