Pielgrzymka z Dobrzechowa

27 lutego przybyła do naszej parafii pielgrzymka z Dobrzechowa, chcąc odwiedzić kościół stacyjny Roku Miłosierdzia. Grupa pielgrzymów liczyła 50 osób. Wśród pielgrzymów była również grupa Rycerzy Kolumba. Przybył również proboszcz z Dobrzechowa ks. Maciej Figura.

Pielgrzymów przywitał ks. proboszcz Bogusław Bogaczewicz i przybliżył im historię naszej parafii. Na zakończenie wizyty uczestniczyli oni we Mszy św.