Opłatek dla samotnych

Dnia 11 stycznia 2015 roku w niedzielę o godz. 14:30 w jadalni na plebanii został zorganizowany opłatek dla samotnych. Koordynatorami tego wydarzenia było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka i Caritas parafialna. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i odczytaniem ewangelii o Bożym Narodzeniu. Uczestnicy połamali się opłatkiem i zasiedli do posiłku. Podczas wieczerzy młodzież z Gminazjum Publicznego we Frysztaku pod opieka Pani mgr Lidii Czaji zaprezentowała program słowno-muzyczny na temat osoby Jana Pawła II, patrona Rodziny.