Opłatek dla samotnych

17 stycznia 2016 roku w niedzielę o godz. 14:00 w jadalni na plebanii został zorganizowany opłatek dla samotnych. Koordynatorami tego wydarzenia było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka i Caritas parafialna. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i odczytaniem ewangelii o Bożym Narodzeniu. Uczestnicy połamali się opłatkiem i zasiedli do posiłku. Podczas wieczerzy młodzież z Gimnazjum Publicznego we Frysztaku zaprezentowała program słowno-muzyczny.