Ojcze nasz

21 stycznia 2015 roku w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan na mszy  świętej wieczornej kandydaci do bierzmowania modlili się o dar jedności dla swoich rodzin, klas i chrześcijan. Podczas homilii ks. Piotr omówił treść modlitwy Pańskiej.  Przypomniał on prawdę, że modlitwa ta odsłania naszą relacje do Boga, gdzie On pokazuje się nam jako kochający Ojciec, a każdy z nas jest jego dzieckiem. Przed błogosławieństwem kandydaci dostali plakat z modlitwą Ojcze nasz, napisaną w języku hebrajskim, greckim, łacińskim i polskim.