Odpust parafialny

W poniedziałek 8 września w naszej Parafii odbył się odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 17.00 połączona była z procesją Eucharystyczną poza murami kościoła. Uroczystościom przewodniczył i wygłosił Słowo Boże  Ks. Leszek Sokół proboszcz z Opoczna, kapelan strażaków powiatu opoczańskiego. W swojej homilii przypomniał, jak ważną sprawą dla wierzącego człowieka jest sprawa świętości narzeczeństwa i małżeństwa. Zagrożeniem jest duch nieczystości, który zbiera żniwo, ponieważ człowiek XXI wieku daje się prowadzić zmysłowości. Józef i Maryja są przykładem zapanowania nad zmysłowością. Ks. Leszek wezwał małżonków do wzajemnego szacunku i życia w przyjaźni z Bogiem. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, kompania strażaków, chór, schola. Szczególne podziękowanie należy się Orkiestrze Dętej OSP z Gaci za uświetnienie odpustu. Warto zwrócić uwagę, że orkiestra przez 20 lat wystąpiła 426 razy i prezentuje wspaniały dorobek muzyczny. Obecnie liczy 35 członków z czego 14-tu członków to młodzież.