Koncert organowy

W niedzielę 7 września w wigilię Odpustu Parafialnego o godz. 17.00  w naszym kościele odbył się  koncert organowy w wykonaniu jednego z najlepszych organistów w Polsce, absolwenta Akademii Muzycznej w Krakowie; Pana Marka Stefańskiego.  Na początku koncertu, gościa powitał i przedstawił jego życiorys ks. Dziekan Bogusław Bogaczewicz.  Mistrz grał utwory kompozytorów francuskich,  niemieckich, angielskich i polskich XVII – XX wieku, które zaprezentowały różnorodne walory brzmieniowe organów we Frysztaku.  Były to między innymi:

  1. M.A. Charpentier – Preludium Te Deum
  2. J. Clarke – Suita uroczysta (teatralna) w 7 częściach
  3. cztery tańce z Tabulatury Jana z Lublina
  4. J.S. Bach – Fuga Magnificat
  5. J.S. Bach – Toccata i fuga d-moll
  6. J.S. Bach – 4 preludia chorałowe
  7. M. Surzyński – Improwizacje na temat polskiej pieśni kościelnej Święty Boże.

Dziękujemy Panu Markowi za piękny koncert. Było dla nas wielkim zaszczytem gościć tak wspaniałego wirtuoza w naszej frysztackiej świątyni.

 

Marek Stefański – należy do grona najbardziej aktywnych artystycznie polskich organistów, również na arenie międzynarodowej.

Urodzony w roku 1969 w Rzeszowie, ukończył studia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Joachima Grubicha, otrzymując w 1994r. dyplom z wyróżnieniem.

Działalność koncertową rozpoczął na początku studiów w Akademii Muzycznej, odbywając dwukrotnie jako organista – solista wraz z Krakowskim Akademickim Chórem „Organum” tournee koncertowe obejmujące większość krajów europejskich.

Zwieńczone sukcesami koncerty podczas międzynarodowych festiwali muzyki sakralnej i organowej oraz uzyskane nagrody (m.in. I nagroda w ramach European Forum d’Art Sacre) otworzyły mu drogę do udziału w większości polskich i zagranicznych festiwali muzyki organowej.

W roku 1996 otrzymał stanowisko organisty krakowskiej Bazyliki Mariackiej. Funkcję tę pełnił etatowo do roku 2007. Obecnie współpracuje jako organista z Bazyliką Mariacką w Krakowie. Od roku 1999 pracuje w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie na stanowisku adiunkta. W roku 2007 obronił w macierzystej uczelni przewód doktorski poświęcony stylom improwizacji w muzyce organowej od XVIII do XX wieku.

W roku 2013, na podstawie rozprawy naukowej oraz monografii płytowej poświęconych muzyce organowej kompozytorów krakowskich II połowy XX wieku, uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie tytuł doktora habilitowanego .

Marek Stefański wystąpił dotychczas z koncertami w większości krajów Europy, w Ameryce Północnej i Południowej oraz Izraelu. Regularnie zapraszany jest na koncerty do Rosji, gdzie stał się jednym z najbardziej znanych zagranicznych organistów.

Stał się zasłużonym propagatorem polskiej muzyki organowej, szczególnie XX wieku, którą wykonuje równolegle ze sztuką improwizacji organowej. Jego udziałem stały się prawykonania utworów współczesnych polskich kompozytorów oraz polskie prawykonania dzieł kompozytorów francuskich , które następnie zarejestrowane zostały jako nagrania archiwalne.

Dokonał także licznych nagrań dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz rozgłośni zagranicznych, jak również nagrań płytowych dla polskich wytwórni fonograficznych „DUX”, „Musicon” oraz moskiewskiej „Art Bene”.

Po uzyskaniu nominacji do nagrody muzycznej Fryderyk w roku 2006 został członkiem Polskiej Akademii Fonograficznej.

Obok solistycznej działalności koncertowej współpracuje z licznymi zespołami chóralnymi oraz wybitnymi wokalistami i instrumentalistami.

Za swoją działalność artystyczną otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzycznego „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa” oraz cyklu koncertów „Muzyka Organowa w Jarosławskim Opactwie”.

W latach 2010/2011 wspólnie z Radio Kraków realizował cykl audycji „Antologia Organów Krakowa”.

Wraz z Radiem Rzeszów archiwizuje i prezentuje na antenie radiowej brzmienie wartościowych organów Podkarpacia.

Jego żona Agnieszka Radwan-Stefańska jest również absolwentką klasy organów krakowskiej Akademii Muzycznej. Mieszkają w Krakowie. Od 2008 roku są rodzicami syna Maksymiliana.