Historia parafii

Frysztak leży przy trakcie węgierskim. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 21.03.1277 r. Bolesław Wstydliwy ofiarował wtedy Frysztak Cystersom z Koprzywnicy. Według tradycji Frysztak istniał już w VII wieku. W XIII w. osada na prawie magdeburskim została zaludniona przybyszami z Niemiec. Parafia pw. Narodzenia NMP powstała prawdopodobnie pod koniec XIII w. (około 1277 r.). Pierwszy proboszcz frysztacki Jerzy jest wymieniony w 1375 r. Wymieniani są także inni proboszczowie: Stanisław z Jasła (1525 r.) Marcin Frysztacki (1530 r.), Jan Frysztacki (1574 r.), Jan Ciepielowski (1590 r.), Wojciech Kułowicz (1609 r.) Jan Bukowski (1620 r.), Aleksander Rojowski, Hieronim Malawski, Marcin Lubziński (1650 r.). W parafii żywy jest od 1650 r. kult Chrystusa Ukrzyżowanego. Ks. Wojciech Kneblowski wybudował kapliczkę, a Ks. Andrzej z Pasławic Ankwicz w 1753 r. ufundował główny ołtarz do którego przeniesiono Wizerunek Pana Jezusa w dniu 03.05.1755 r. przy udziale bpa Andrzeja Załuskiego, biskupa krakowskiego. Kościół parafialny, modrzewiowy z 1442 r. rozebrano w 1924 r. i rozpoczęto budowę obecnego kościoła za ks. Wojciecha Blajera. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Stanisław Kwieciński 23.10.1927 r. W dniu 30.04.1938 r. konsekrował kościół bp Wojciech Tomaka, sufragan przemyski. W parafii istniały liczne cechy rzemieślnicze, (szewski, tkacki, krawiecki). Istniała szkoła parafialna oraz szpital. Z parafii pochodził ks. Feliks Dymnicki, (katecheta bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, budowniczy i fundator bursy dla młodzieży), bp Michał Sierakowski – sufragan przemyski, ks. infułat Teofil Kurowski, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Krakowie. W czasie wojny od lipca 1944 do stycznia 1945 r. we Frysztaku stał front. Prawie całe miasto zostało doszczętnie zniszczone, ocalał kościół co mieszkańcy uważają za szczególną łaskę Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Z parafii Frysztackiej powstały nowe parafie: w 1956 Pstrągówka i w 1985 Stępina. W latach 1970 -2005 proboszczem Parafii był ks. Prałat Stanisław Tomaszek. Od sierpnia 2005 roku proboszczem jest ks. Bogusław Bogaczewicz. Po roku 2005 przeprowadzono remonty w kościele i budynku plebanii. W kościele założono ogrzewanie i klimatyzację, prezbiterium otrzymało nowy wystrój wraz z nowym ołtarzem soborowym konsekrowanym w roku 2008 przez Biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego, nawy – granitowe posadzki oraz wyposażono kościół po raz pierwszy od wybudowania w ławki. Wyremontowano witraże osadzając je w nowych oknach. Wyremontowano organy. Odnowiono wszystkie zabytki ruchome (ołtarz główny, 2 ołtarze boczne, ambonę, chrzcielnicę, odszukano i odnowiono stacje drogi krzyżowej z starego kościoła, feretrony, figury i obrazy). Na zewnątrz odprowadzono wody opadowe, wybudowano, nową drogę procesyjną, zmieniono dach, ocieplono strych, wyremontowano wieżę dając nowe poszycie kopule. Trwają prace przy wieży i elewacji kościoła (2016).

Prace wykonane w latach 2005-2010

Rok 2005
Wykonanie nawiewnego ogrzewania kościoła, doprowadzenie wody do kościoła i odprowadzenie kanalizacji, zorganizowanie kącika czystości (bojler z ciepłą wodą, brodzik 90×90, umywalka), doprowadzenie gazu pod chór kościoła i zmiana skrzynki i istniejącej instalacji gazowej, wycinka zbędnej ilości drzew na cmentarzu i przy kościele.
Remont mieszkania w strychu plebanii i przystosowanie go do zamieszkania oraz wyposażenie, rozbiórka budynków gospodarczych i starej wikarówki (3 obiekty) z przeznaczeniem na parking, wybudowanie wiaty na deski i materiały budowlane (10x5m). Remont salki katechetycznej i jej powiększenie.
Rok 2006
Wymiana drzwi wahadłowych w kościele, remont zakrystii i pomieszczeń pod i na chórze z wymianą okien i wbudowaniem szaf, ocieplenie strychu kościoła i wykonanie nawiewu zimnego powietrza oraz wentylacji mechanicznej kościoła, dalsza wycinka zbędnych drzew na cmentarzu i w obejściu plebanii, wykonanie chodnika z plebanii do kościoła, zmiana ogrzewania punktu katechetycznego
Rok 2007
Wybudowano parking z kostki wibroprasowanej na 80 samochodów. Zakup 14 kubików desek dębowych, zakup nagłośnienia bezprzewodowego (2kpl.). Zgromadzono materiały (kostka granitowa, podsypka, kliniec) pod budowę drogi procesyjnej wokół kościoła., rozpoczęto remont i konserwację ołtarza głównego
Przebudowa i remont kapitalny pierwszego pietra plebanii, wymiana pionów kanalizacyjnych oraz ogrzewania wody ciepłej w cyrkulacji (likwidacja pojedynczych punktów gazowych na rzecz jednego kotła), Zgromadzenie dokumentacji na budowę ganków i tarasu w budynku plebanii . Wybudowanie chodnika z plebanii do kościoła.
Rok 2008
Zakończona konserwację ołtarz Głównego. Zbudowano drogę procesyjnej wokół kościoła oraz plac przed kościołem z kostki granitowej, odprowadzono wody opadowe i gruntowe.
Przebudowano prezbiterium, nowy granitowy ołtarz soborowy, ambonka, posadzka, marmoryzacja ścian.
Przebudowa i remont kapitalny parteru budynku (jadalnia, kuchnia, kancelaria, poczekalnia, wraz z sanitariatami), dobudowa tarasu wraz z, budowa wejścia krytego do punktu katechetycznego i kancelarii
Rok 2009
Konserwacja ołtarza bocznego NMP Niepokalanej oraz ambony. Gromadzenie materiału — drzewa na dach kościoła pod dachówkę, ścinka.
Zmiana posadzki w nawie głównej i nawach bocznych kościoła – granit, marmoryzacja ścian przedsionka kościoła.
Remont kapitalny piwnic plebanii, mieszkania na strychu i punktu katechetycznego
Przebudową dachu nad tarasem.
Rok 2010
Remont i konserwacja piaskowych filarów kościoła oraz filarów pod chórem i balustrady chóru.
Konserwacja ołtarza bocznego Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dokończenie prac przy modernizacji nagłośnienia kościoła. Wykonanie barierek na balkonach części frontowej budynku plebani oraz modernizacja poddasza w części mieszkalnej.

Prace wykonane w latach 2010-2015

Rok 2011
Zmiana poszycia dachowego na kościele (wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, deskowanie połaci dachowych, konserwacja, położenie nowej dachówki, wymiana okien w kościele wraz z renowacją i modernizacją witraży. Remont i konserwacja 2 feretronów z XVIII w. i 11 ławek. Budowa chodnika wzdłuż budynku plebanii i przed bramą kościoła. Zakończenie remontu w budynku parafialnego pomieszczenia przed garażami, klatka schodowa, ganek, wymiana okładzin drzwi.Remont kominów, docieplenie budynku wraz z malowaniem i przyklejeniem dekorów, wymiana rur spustowych.
Rok 2012
Remont i konserwacja 4 konfesjonałów. Zakończenie remontu budynku parafialnego – adaptacja poddasza na klasztor Sióstr Sercanek. Docieplenie Budynku Parafialnego.
Rok 2013
Całkowita konserwacja chrzcielnicy, oraz 11 ławek i uzupełnienie brakujących 22 ławek w takim samym stylu. Monitoring Domu Parafialnego a zwłaszcza plebani wraz z wideo domofonami. Kompleksowy remont organów z możliwością podłączenia jednego głosu 60 000. Marmuryzacja trzech portali oraz konserwacja i remont drzwi bocznych – podwójnych i przedsionku od strony zachodniej kościoła.
Rok 2014
Wycinka wszystkich drzew na cmentarzu parafialnym. Prace remontowo–konserwatorskie przy trzech komodach. Remont zachowawczy wieży kościelnej. Docieplenie strychu plebanii.
Rok 2015
Remont zachowawczy i konserwacja ścian kościoła; odbudowa, remont i budowa nowych dróg na cmentarzu oraz zasadzenia, remont zachowawczy oraz przystosowanie budynku starej plebani na potrzeby domu pogrzebowego, dobudowa – przedłużenie (8 m.) na wysokości 2 kondygnacji budynku plebanii.