Dziękczynienie za Kanonizację św. Jana Pawła II – 4.05.2014

W niedzielę, tydzień po Kanonizacji Jana Pawła II o 11:30 młodzież z Gimnazjum we Frysztaku przedstawiła w kościele piękny i wzruszający
montaż słowno – muzyczny przypominający drogę do świętości Jana Pawła II. Młodzi ludzie ukazali wartość posługi papieskiej Jana Pawła II dla Polaków, zwłaszcza dla młodzieży. Śpiew na żywo, recytacja wierszy, muzyka zagrana na saksofonie skłoniły do refleksji nad wpływem, jaki wywarł Wielki Pontyfikat na każdego z nas oraz pobudziły do refleksji nad własną ścieżką do świętości. Dziękujemy ambitnej Młodzieży i Paniom nauczycielkom, które ten program przygotowały.