Chwalmy Boże Dziecię – 8 koncert kolęd

W 8 koncercie kolęd „Chwalmy Boże Dziecię”, który odbywa się co roku w naszym kościele udział wzięły następujące chóry:

Chór mieszany „Echo” z Krosna

Chór mieszany „Benedictus” z Czudca

Chór mieszany „Sanctus” z Gogołowa

Chór mieszany „Sokół” z Frysztaka