Bracia z Cechu

1 stycznia 2015 r. po mszy świętej o godz. 12:00 odbyło się spotkanie opłatkowe Braci z Cechu. Na początku miała miejsce modlitwa i poświęcenie opłatków. Następnie Bracia z Cechu złożyli sobie życzenia. Po nich rozpoczęła się dyskusja nad sprawami organizacyjnymi.