Bierzmowanie

W pierwszy dzień wizytacji księdza biskupa o godzinie 16:00 68 kandydatów z klasy 3 gimnazjum przyjęło sakrament bierzmowania (56 uczniów z Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku i 12 uczniów z Ośrodka Szkolno-wychowawczego).